Контакт

Прилепска Пиварница АД

Цане Кузманоски 1

7500 Прилеп

Телефон: 048 421 450

Факс: 048 426 551

E-mail: webadmin@pripiv.mk